Oreste
Pasquali

1942-ben Bresciaban született, a Milánói Katolikus Egyetem Gazdaság és Kereskedelem szakán diplomázott. Házas, két gyermeke született. Egy évtizeden át ingatlnaközvetítőként tevékenykedett, majd ezt követően vállalkozni kezdett az ingatlan- és pénzügyi szektorban. 1986-ban alapította meg a Tecnocasa Franchising-ot és ezzel létrehozta Olaszország első ingatlanközvetítő franchise hálózatát.

A következő évtizedekben egyfelől az ingatlanközvetítő hálózat méretének növelésével és a széleskörű kapcsolódó szolgáltatások kiépítésével foglalkozott (képzési, informatikai, reklám és tanácsadói szolgáltatások) a csoport szakemberei számára, másfelől pedig a különböző kiegészítő üzletágak megtervezésével (hitel, biztosítás, befektetési tanácsadás, ingatlanfejlesztés).

Oreste Pasquali ma a:
Tecnocasa Holding Spa elnöke
Tecnocasa Franchising Spa tanácsadója
Tecnocasa Advisory Group Spa tanácsadója
La Ducale Spa tanácsadója

A több, mint négy évtizede tartó, elkötelezett és odaadó szakmai, menedzseri és vállalkozói munkáját nem lehet csak úgy egyszerűen összefoglalni, de talán a minden évben megrendezésre kerülő Tecnocasa Csoport Kongresszuson több tízezer ember előtt tartott beszédei összefogóbb képet festenek számunkra személyiségéről és látásmódjáról.
 • Di cosa hanno davvero bisogno i nostri giovani?

  30° Convegno Nazionale Tecnocasa, maggio 2022

  Nessuno ha la sfera di cristallo. Però una cosa è certa: non possiamo decidere gli eventi, ma possiamo scegliere come affrontarli. In questo scenario, noi scegliamo di impegnarci come sempre, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Sapendo che le sfide si vincono solo con la trasparenza, l’onestà, alti livelli di professionalità, collaboratori di qualità sempre più preparati e pronti a costruire con noi il futuro di questa azienda. Uomini e donne che credono nei propri sogni e s’impegnano per realizzarli con determinazione.
 • Come sarà il domani?

  30° Convegno Nazionale Tecnocasa, maggio 2022

  Cosa possiamo fare noi per aiutare queste nuove generazioni a trovare il loro posto nel mondo? Vedo qui tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di fare, di crescere, di costruirsi una carriera e diventare un esempio per chi li circonda. Quello che noi del Gruppo possiamo dare loro, è la possibilità di mettersi in gioco. Le nuove generazioni hanno un grande potenziale, conoscenze e dimestichezza con la tecnologia, ma hanno bisogno di qualcuno che offra loro l’opportunità di osare, di farsi avanti e di intraprendere un percorso serio e concreto di lavoro. Bene, mi piacerebbe che i nostri giovani, uscissero da qui convinti che le loro scelte di oggi possono fare la differenza nei nostri settori, che il merito viene premiato e che l’impegno e la dedizione non sono mai sprecati. A voi giovani non manca la voglia di fare, non mancano le capacità. In questo Gruppo siete nel posto giusto e avete l’opportunità di intraprendere un percorso che vi darà grandi soddisfazioni.
 • Tegnap és ma

  25. Tecnocasa Kongresszus, 2016. május- Tecnocasa 30. évforduló

  1986-ban, amikor elkezdtük használni a franchise rendszert, nem tudtuk hová fogunk eljutni és azt sem, hogy pontosan melyik utat is válasszuk. Egy kicsit úttörők voltunk és nagyon kevés eszközzel rendelkeztünk.
  Azonban nagyon jól tudtuk, hogy mi a kiindulópontunk: az ügyfél.(…)
  1986 óta nagyon sok minden változott, mi is változtunk és a világ is megváltozott.
  Amik viszont állandóak maradtak az idő múlásával, azok az alapelveink: a becsületesség és az átláthatóság, melyekkel rendelkeznünk kell az ügyfelekkel szemben és a munkatársakkal szemben is, akiknek irányt kell mutatnunk és támogatnunk kell őket a fejlődésükben.
 • A szabályaink

  20. Tecnocasa Kongresszus, 2011. május

  A szabályaink egyszerűek, a mindennapokhoz, a tevékenységünkhöz és az ügyfelek és a munkatársak közötti kapcsolathoz köthetők.(…) Egyszerű szabályok ezek, de mindig minden piacra érvényesek, érvényesek voltak tegnap, érvényesek ma és azok lesznek holnap is. Ezek a szabályok kitartásra, kiegyensúlyozottságra, tiszteletre, fegyelemre, szakmai elkötelezettségre, a mellettünk dolgozó munkatársak tiszteletére vezetnek, akik velünk együtt járják a közös célok és értékek útját.(…) Ezek a vezérelvek a csoportunk alappillérei. Azok, amelyek tiszteletet kölcsönöznek mind egyéni munkánknak, mind a márkánknak a piacon.
 • A társadalmi felelősségvállalás lényege

  19. Tecnocasa Kongresszus, 2010. május

  Az ügyfelek igényesebbek, válogatósabbak, takarékosabbak lettek és ezzel együtt igényt tartanak az egyre több újításra, a több átláthatóságra és felelősségvállalásra.
  Manapság a vállalatokat, a gazdasági eredményeiken felül, az etikus magatartásuk alapján is megítélik. De a mi felelősségérzetünk nem kell, hogy haszonelvű választásból eredjen. Ahhoz, hogy előmozdítsuk a rólunk kialakult képet, nincs szükség arra, hogy fitogtassuk azt. A választásunknak az életstílusunkat kell tükröznie.
  Mások számára hasznosnak lenni: ez a szolgáltatási kultúra alapja, az ami értéket ad a kitartásnak, mert szakembernek, valódi tanácsadónak lenni, nem jelent egyet az ügyes eladóval, aki meggyőzi és becsapja az embereket.
 • A szellemi tőke értéke

  15. Tecncoasa Kongresszus, 2006. május

  Mindig fektettünk energiát a motivációba, a képzésekbe és a fiatalok fejlődésébe és mindig megbecsültük a korrektséget és a feddhetetlenséget, mint nélkülözheteten értékeket.
  Folytatjuk ezt az utat. Azok a cégek hosszú életűek és tartósak, amelyek felkeltik az emberek érdeklődését. Mi mindig a szellemi tőkénket próbáltuk érvényre juttatni, kedvező légkört teremtve elnyerni a fiatalok bizalmát, jólétet és elégedettséget teremteni mindenki számára. Mindig komolyan vettük kollégáink elégedettségét. Mindig az egyén állt nálunk az első helyen, mert a kollégáink a vállalatunk sikerének megteremtői.
 • A rendszer kultúrája

  14. Tecnocasa Kongresszus, 2005

  Az ügyfelek a mi felbecsülhetetlen örökségünk: az ő bizalmuk határozza meg a jövőbeli fejlődésünket. Számukra mindig együttműködőnek kell lennünk, figyelemmel arra, hogy egy olyan, jól szervezett rendszerben dolgozunk, amely megteremti az együttműködést, a lehetőséget, az elégedettséget és a szilárdságot mind a Csoport, mind annak tagjai számára. Erős vállalati kultúra és tudatosság nélkül megjelenni a piacon, annyit jelent, mint elszalasztani egy szakmai lehetőséget. Az erős vállalati kultúra fejlesztése tehát számunkra elsődleges fontosságú.
 • Nincsen vezetés erkölcs nélkül

  13. Tecnocasa Kongresszus, 2004. május

  Az igazi vezető tanult, kijelöli az utat és változtat a szokásokon. És ezekből a pontokból ered a megbízhatóságunk! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági és vállalkozói tevékenységünk társadalmi követkzeményeit, főként ha az emberek megtakarításaival foglalkozunk és különösen akkor, ha vezető szerepünk van a játékszabályok meghatározásában. Ezért aztán vállalkozói tevékenységünk a korrektségből, az elkötelezettségből és szakavatottságból kell, hogy merítse az értékeit.
  Ebben a csapatban dolgozni olyan, mint a társadalom egy részét irányítani és ez etikus viselkedésre kötelez minket. Ehhez világos vezérelvekre van szükségünk.
 • A fiatalok tanítása

  10. Tecnocasa Kongresszus, 2001. május

  A képzéseink lehetővé teszik, hogy a szervezeti-szakmai ismereteiket és a munkamódszerünket átadhassuk a fiatalok számára. Baj, ha nem hagyjuk a fiatalokat fejlődni. Ha a meglévő tudásunkat nem adjuk át nekik időben, apránként elveszítjük az identitásunkat. (…) Mi voltunk az elsők a szektorban, akik hittek a fiatalokban és felkészítettük őket a vállalkozói pályára. A fejlődési terveink ehhez köthetők és csak akkor valósíthatók meg, ha továbbra is folytatjuk a közös munkát az életerős fiatalokkal. (…) Nem értünk volna el valami nagy eredményt a Tecnocasaval, ha az elején nem lettünk volna annyira fogékonyak a fiatal munkatársaink motiválásában.
 • Fókuszban az együttműködés

  7. Tecnocasa Kongresszus, 1998. május

  Létezik egy tényező, melynek köszönhetően az egyénekből csoport lesz és az irodák szervezetté válnak. Ez a tényező az együttműködés. Akik a vállalat élén állnak, nem tehetik meg, hogy nem figyelnek oda az egyensúlyra, ami belőlük ered, a közös törekvésre a célok eléréséhez és az etikára, ami a viselkedésünket meghatározza. Ezért minden alkalommal boldogság tölt el, amikor egyenességet látok a kollégák között, akár az információk cseréjében, a notiziák átadásában, akár amikor az irodák között kölcsönös együttműködést tapasztalok. Az egyenesség és az együttműködés a legelsők hálózatunk értékei között.
 • A hírnév megvédése

  5. Tecnocasa Kongresszus, 1996. május

  A Tecnocasa egyre inkább reflektorfénybe kerül. Az egyetemeken, vállalati esettanulmányként tanítanak minket, az újságírók a mi információs eszközeinkre támaszkodnak és a legfontosabb kongresszusok résztvevői vagyunk (…) Napról napra egyre láthatóbbá válunk.
  Ez egy kedvező és inspiráló lehetőség, de rendkívül törékeny is egyben, mert az ismertség szédítő felemelkedéshez vezethet, ami nagy elvárásokat is támaszt velünk szemben.
  De nekünk sem szabad átadni magunkat ennek, sem elbizakodottá válnunk. Ha fontos számunkra az ügyfél, szavahihetőnek és megbízhatónak kell lennünk. Az üzleti világban a hírnév jelent mindent. Azt kell tennünk, amit mondunk és precíznek kell lennünk a tetteinkben, mert a megbízhatóság a szilárdságból és a következetességből ered, ahogyan mi az ügyfeleinkkel bánunk.
 • A jövő kihívásainak győzelme

  5. Tecnocasa Kongresszus, 1996. május

  Meg tudunk felelni a jövő kihívásainak, de csak akkor, ha egy magas színvonalú franchise-t hozunk létre, a szektor legjobb szakembereivel és azzal az elengedhetetlen feltétellel, hogy mindannyian etikusan viselkedünk. A piac nem dzsungel, ahol kalandozhatunk. A piac szabályokon alapszik. Az értékek, úgy mint a megbízhatóság, a tisztelet, a teljesesség, az őszinteség, az egyenesség és az odaadás eredményeznek egészséges, életképes és tartós munkát.

A Tecnocasa márkanév születése

A Tecnocasa márkanév 1979-ben született meg a cégalapító első ingatlanirodájával. A nevet és a logót Oreste Pasquali álmodta meg azzal a céllal, hogy egy olyan szimbólumot hozzon létre, ami kiállja az idő próbáját és amely egy otthonra emlékeztet. A márkajel különböző ábrákból áll (egy tetőből és egy kis gömbből), valamint a Tecnocasa logóból. A márkajel letisztultságának és egyszerűségének köszönhetően az ügyfelek könnyen felismerik azt.

A Tecnocasa márkanév grafikus megjelenése

“A Tecnocasa márkanév grafikai megvalósítása egyszerű, gyors és “családias” volt. Egyedül találtam ki grafikusok segítsége nélkül. Azért választottam a zöld színt, mert bizalmat és nyugalmat sugároz. A Tecno kifejezés a technikai felkészültség és a technológia fogalmát juttatta eszembe, két olyan alapvető alkotóelemet, mely elengedhetetlen a szakmában.Azóta eltelt 30 év és a márkanevem együtt nőtt a cégemmel.” Oreste Pasquali